facebook_pixel_id
660€ no 600€
Laiks beidzies
Jauniešu kamerkoris Vox Animae gatavojas pārstāvēt Latviju starptautiskā koru konkursā Karpenisi pilsētā Grieķijā!