facebook_pixel_id
2,601€ no 2,600€
Laiks beidzies
Biedrība "Balvu olūts" izveidojusi dzejas un foto albumu "Latgales sirdspuksti", kurā apkopoti 150 Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbi.